OR&LAND cz s.r.o.

Naše společnost se při svých aktivitách setkává s řadou zajímavých příležitostí. S dlouhodobým a aktivním působením na trhu v oblasti nemovitých věcí, které nám dává nejširší pohled na situaci trhu s nemovitostmi a to nejen v oblasti komerční, ale i v oblasti zemědělství. V našich kancelářích se nám tak setkávají nejen běžné nabídky či poptávky nemovitostí, zemědělské půdy, a to jak od přímých vlastníků, tak nemovitostí, které jsou předmětem různých právních řízení, zatížení apod. Každá taková nemovitost představuje svou zajímavost, proto s těmi nemovitostmi pracujeme od prvotního zájmu.
Naší prioritou je tak zpracování nabídky a to jak po odborné stránce, poradenství, posouzení nabídky, či poptávky až po konečný prodej či využití.
Zajištění potřebného poradenství, smluvní dokumentace, právní ochrany. V případě prodeje pak následné zajištění odborného převodu nemovitostí a to u našich smluvních notářských kanceláří.

Další činnost
Vizí společnosti je využití vlastní zemědělské půdy pro pěstování komodit, které svou užitnou vlastností lze dále zpracovávat pro odvětví, které jsou v naší zemi potřebné a lze jednoduše říci, že směr výroby a zpracování bude stabilní či dlouhodobě výnosné. A to nejen v zemědělské činnosti, ale i živočišné.
Nákup zemědělské půdy je tak základem pro rozvoj dané činnosti a proto v současné době jsme připraveni k odkupu těchto nemovitostí, a to jak půdy bez omezení či zatížené právním omezením.
Investicí lze chápat několika způsoby. Jde buďto o vlastní záměr nákupu zemědělské půdy, k vlastní činností na ní, nebo pak nákupem v podílovém vztahu, s možností vyplácení dividend z výnosů v daném období. Základem je vždy mít vlastní představu, k čemu tato investice povede. Krátkodobý či dlouhodobý vztah. Nedílnou součásti investic je pak nákup půdy pro budoucí směnu za půdu v nejbližším okolí se zájemci.

orland-p

Adresa

OR&LAND cz s.r.o.
BURKVÍZ 46
PSČ 793 95 MĚSTO ALBRECHTICE
ČESKÁ REPUBLIKA
IČ 03624064
DIČ CZ03624064
Spisová značka:
C 60774 vedená u Krajského soudu v Ostravě

Kontakty

Mgr. Radim Nevrlý, jednatel společnosti
Phone: +420 775 204 508
Email: nevrly@rkring.cz

Martin Orel, jednatel společnosti
Phone: +420 606 691 811
Email: info@orel-plus.cz

Mapa

Martin Orel | Email: info@orel-plus.cz | Mobil: 606 691 811
ORKO chilli SERVICE | Finance RING | WORKO CZ | OR&LAND | Minulý věk