ORKO chilli SERVICE s.r.o.

Společnost se rekrutovala z několika dosavadních činností, které za dobu vlastních obchodních aktivit mohla zúročit. Provozováním jednotlivých služeb se rozšířilo do nabídky, která dnes představu značně rozsáhlý obzor možností.
V současném postavení na trhy působí v rámci střední Evropy, stále však preferuje možnosti uplatnit své dlouhodobé kontakty na východě, v Ruské federaci (RF).
Nabídka zajištění veškerého sortimentu surovin, ale také služeb, právě v RF se může pro současné a také nové zájemce jen vyplatit, když tento zájemce osloví naší společnost ORKO chilli SERVICE s.r.o. Nabízíme pevné zázemí se sídlem v Moskvě, s online spojením se zástupcem, který je připraven kdykoliv vyjít vstříc k novým požadavkům. Pro zajištění v průběhu obchodu, pak nabízíme obchodního zástupce, který v přímém kontaktu s odběrateli, či dodavateli zajistí veškerý servis pro zdárné dokončení celé obchodní operace.
Společnost nabízí obchodní zastoupení, které v jednom sledu zajistí dokumentaci, vyřízení všech formalit, celních jednání až po logistiku či transport jednotlivých komodit. Společnost má kontakty také na jednotlivé dopravce a to jak se sídlem v RF či naopak v Polsku, či v České Republice. Disponuje smluvním ujednání s transportní společnosti např. SMART DELIVERY pro silniční dopravu, u dopravy železniční, pak s CS CARGO.
Rozsah jednotlivých služeb není nijak omezen, ke každému zájemci je přístup zcela individuální a je třeba přistupovat k němu s maximálním nasazením. V případě, že zadané služby nejsme schopni splnit, či nabídnout, včas zájemce uvědomíme o této situaci.

Jednotlivé nabídky Vám sdělíme prostřednictvím elektronického dotazu: info@orel-plus.cz.

orko-p

Adresa

ORKO chilli SERVICE s.r.o.
K Remízce 301/54
747 16 Hať
Czech Republic
IČ: 29395232
DIČ: CZ29395232
Spisová značka:
C 38674 vedená u Krajského soudu v Ostravě

Kontakty

Telefon: 606 691 811
607 861 063
Email: info@orel-plus.cz

Mapa

Martin Orel | Email: info@orel-plus.cz | Mobil: 606 691 811
ORKO chilli SERVICE | Finance RING | WORKO CZ | OR&LAND | Minulý věk